العربية, Twitter, 10/10/2021 10:51:20 AM, 264210


FAQ | Problem?

العربية_2021-10-10_00-33-13.xlsx
العربية_2021-10-10_00-33-13.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
October 10, 2021
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3mBYCUJ
@alarabiya
@faljubairi
@zmanq88
@ajelnews24
@ipgij4
@hasanalharbi203
@wamnews
@oloumaldar
@cvsa632164
@cvsa01629161

Top hashtags:
#العربية
#الألكسو
#السعودية
#الإمارات
#رئيس_الدولة
#جازان
#فهد_الجبيري
#فيديو
#قنوات_عين
#ليبيا

Description:
Description
The graph represents a network of 5,414 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 10 October 2021 at 07:39 UTC.

The requested start date was Sunday, 10 October 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 6-hour, 32-minute period from Saturday, 09 October 2021 at 05:33 UTC to Saturday, 09 October 2021 at 12:06 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5414
Unique Edges : 2664
Edges With Duplicates : 6357
Total Edges : 9021
Number of Edge Types : 5
Retweet : 2714
MentionsInRetweet : 2842
Tweet : 1851
Replies to : 1060
Mentions : 554
Self-Loops : 1935
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00711831124202258
Reciprocated Edge Ratio : 0.0141359980502072
Connected Components : 1613
Single-Vertex Connected Components : 698
Maximum Vertices in a Connected Component : 1145
Maximum Edges in a Connected Component : 2769
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 21
Average Geodesic Distance : 7.402352
Graph Density : 0.000140005545625463
Modularity : 0.518069
NodeXL Version : 1.0.1.447
Data Import : The graph represents a network of 5,414 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 10 October 2021 at 07:39 UTC.

The requested start date was Sunday, 10 October 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 6-hour, 32-minute period from Saturday, 09 October 2021 at 05:33 UTC to Saturday, 09 October 2021 at 12:06 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[40] https://www.218tv.net/?p=391403
[12] https://www.typingstudy.com/ar-arabic-3
[11] https://www.alarabiya.net
[11] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/10/09/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-400-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
[8] https://www.youtube.com/watch?v=8uYR_4UnHgw&feature=youtu.be

[7] https://www.youtube.com/watch?v=CCNPK0ObvfA&feature=youtu.be

[7] http://wam.ae/ar/details/1395302978658
[6] https://www.youtube.com/watch?v=tih6OulII8Q&feature=youtu.be

[6] https://www.alquds.co.uk/%d9%87%d9%84-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad-%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%86%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%a7-%d8%a5/
[6] https://www.instagram.com/accounts/login/

Top URLs in Tweet in G1:
[3] https://www.instagram.com/accounts/login/
[2] http://press.bluerayjo.com/node/2939
[2] https://elbaladtv.net/%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%8a/
[2] http://www.almndar.com/2021/10/Exchange
[2] Rates_01526496166.html
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446710458950561794
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446711679853678593
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446711955037855746
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446712261716893698
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446711917481955329

Top URLs in Tweet in G2:
[40] https://www.218tv.net/?p=391403
[7] https://www.youtube.com/watch?v=CCNPK0ObvfA&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1446763676153925636
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446432702626938883

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446765397093634052
[1] https://twitter.com/i/web/status/1442806867181277185
[1] https://twitter.com/i/web/status/1442075993804472322
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446797926223781899
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446772254877102081
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446515344768634889
[1] https://twitter.com/i/web/status/1442079968339664897

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446371773587599423
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446749347387957248
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446394944638312455
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446726478121639936
[1] https://twitter.com/i/web/status/1445709193588011010
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446529196424142863
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446529357321850882
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446690944674418690
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446690958909837322
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446588645201354752

Top URLs in Tweet in G5:
[6] https://www.alquds.co.uk/%d9%87%d9%84-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad-%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%86%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%a7-%d8%a5/
[6] http://wam.ae/ar/details/1395302978658
[3] https://www.youtube.com/watch?v=NTSx9yJdOCI&feature=youtu.be

[2] https://www.alkhaleej.ae/2021-10-09/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446735152697257984
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446784095497895941
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446782312213975042
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446576497758720004
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446739557945380866
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446802098654384133

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446808941992755201
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446760360778866691
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446761485540200449
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446777628883570694
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446759223933685760
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446772895108186122
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446744772031492103
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446773736770883588
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446779220567502853
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446735326140116994

Top URLs in Tweet in G7:
[11] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/10/09/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-400-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
[5] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/10/09/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
[4] https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/10/09/%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
[3] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/10/08/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87
[3] https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2021/10/09/%D8%AF%D8%A8%D9%8A-10-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
[3] https://www.alarabiya.net/aswaq/financial-markets/2021/10/09/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-2-3-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
[2] https://www.alarabiya.net/iran/2021/10/07/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
[2] https://www.alarabiya.net/last-page/2021/10/08/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%9F
[2] https://www.alarabiya.net/iran/2021/07/22/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-
[2] https://www.alarabiya.net/aswaq/2021/10/07/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446808798748979203
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446759629392949248
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446573415918415882
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446579535395311616
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446795716492472321
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446800403379666944
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446797908385402889
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446794850767155200
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446795225519869954
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446797229835030539

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446574585407852555
[1] https://twitter.com/i/web/status/1354899796193140738

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446763361249775619
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446758222572961792
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446758294211776518
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446758425103306752
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446758553562361859
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446758578728144896
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446758622428545024
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446758767891202048
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446758832340934657
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446758998758277125

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1928] twitter.com
[66] alarabiya.net
[45] youtube.com
[40] 218tv.net
[16] blogspot.com
[12] org.eg
[12] typingstudy.com
[8] wam.ae
[8] hawarnews.com
[7] co.uk

Top Domains in Tweet in G1:
[555] twitter.com
[12] blogspot.com
[7] youtube.com
[4] stories-mona.site
[3] el-ahly.com
[3] instagram.com
[3] darelhilal.com
[2] facebook.com
[2] albosala.com
[2] jawharatarabnews.net

Top Domains in Tweet in G2:
[40] 218tv.net
[7] youtube.com
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[7] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[19] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[22] twitter.com
[6] co.uk
[6] wam.ae
[3] youtube.com
[2] alkhaleej.ae
[1] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G6:
[22] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[56] twitter.com
[44] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G8:
[104] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[102] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[264] العربية
[133] الألكسو
[101] السعودية
[97] الإمارات
[93] رئيس_الدولة
[64] جازان
[59] فهد_الجبيري
[52] فيديو
[52] قنوات_عين
[50] ليبياTop Hashtags in Tweet in G1:
[10] الكويت
[10] السعودية
[10] العربية
[7] الإمارات
[6] عاجل
[6] الأردن
[6] سوريا
[6] شخص_يضرب_مسن
[6] الأهلي
[4] الاردن

Top Hashtags in Tweet in G2:
[40] المرتزقة
[40] ليبيا
[40] 218news

Top Hashtags in Tweet in G3:
[2] الشرق_للأخبار
[1] السعودية
[1] النعريه
[1] واد_العجمان
[1] الرياض

Top Hashtags in Tweet in G4:
[26] العربية
[10] سعودي24
[10] الشرق_الأوسط
[10] عكاظ
[7] العلم_بحر
[6] عاجل
[6] السيسي
[5] النهضة
[5] الإسلام_السياسي
[4] غزة

Top Hashtags in Tweet in G5:
[65] رئيس_الدولة
[62] الإمارات
[34] وام
[11] معرض_الرياض_الدولي_للكتاب
[8] أخبار_الثالثة
[4] العربية
[4] عاجل
[4] الإمارات_اليوم
[3] نتصدر_المشهد
[2] خليفة

Top Hashtags in Tweet in G6:
[53] فهد_الجبيري
[17] العربية
[13] اللغة
[4] الأدب
[4] النحو
[4] اللسانيات
[4] اللغويات
[4] اللهجة
[1] قاعدة

Top Hashtags in Tweet in G7:
[137] العربية
[43] الإخوان
[16] العراق
[16] جازان
[14] إسرائيل
[12] منصور_عباس
[9] فرنسا
[8] الحوثي
[7] الملك_عبد_الله
[7] الصين

Top Hashtags in Tweet in G8:
[4] دارة_الملك_عبدالعزيز
[2] filipinosforsgi
[2] vision2030
[1] فهد_الجبيري

Top Hashtags in Tweet in G10:
[10] تجهيزات_الشتاء
[8] لايسكن_القلب_الا
[7] عبدالعزيز_بن_سعد
[5] من_يدعم_الفراج_ليستفز_النصر
[4] كلمه_تقرقع_بخاطرك
[4] صباحيات
[3] المسيح_الدجال
[3] افضل_يوم_بالاسبوع_عندك
[3] ١_ديسمبر
[3] صباح_iلخير

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4835] العربية
[2418] في
[1629] من
[1156] و
[978] المملكة
[958] السعودية
[913] على
[626] اللغة
[415] مع
[395] عن

Top Words in Tweet in G1:
[681] العربية
[415] في
[263] من
[149] على
[123] السعودية
[121] المملكة
[95] و
[83] عن
[71] مع
[67] اللغة

Top Words in Tweet in G2:
[314] و
[205] العربية
[157] شك
[157] ل
[157] التعايش
[157] التنوع
[157] قبول
[157] الآخر
[157] حصانة
[157] أخلاقية

Top Words in Tweet in G3:
[143] العربية
[130] في
[128] السعودية
[124] المملكة
[120] zmanq88
[118] كيف
[118] استقبلنا
[118] فتحوا
[117] لم
[117] ولن

Top Words in Tweet in G4:
[169] من
[151] و
[121] العربية
[74] الحكام
[69] nasser_duwailah
[63] ابتليت
[63] قبل
[62] الامه
[62] بانظمة
[62] موجهة

Top Words in Tweet in G5:
[169] العربية
[135] المتحدة
[110] المبادئ
[103] لدولة
[100] العشرة
[100] للخمسين
[100] عاما
[98] يصدر
[98] قرارا
[98] باعتماد

Top Words in Tweet in G6:
[103] العربية
[66] اللغة
[58] faljubairi
[54] ضد
[53] ابوفلس
[53] يصوت
[53] تعلم
[53] ويطالب
[53] بالعبرية
[53] #فهد_الجبيري

Top Words in Tweet in G7:
[174] في
[137] #العربية
[114] من
[63] alarabiya
[51] العربية
[45] على
[43] #الإخوان
[32] أكثر
[31] عن
[31] أن

Top Words in Tweet in G8:
[135] العربية
[82] او
[69] سيره
[69] سواء
[69] باللغة
[56] أو
[48] الله
[47] عليكم
[46] السلام
[43] ورحمة

Top Words in Tweet in G9:
[81] العربية
[73] saad_alhowemil
[73] اشهر
[73] نحات
[73] على
[73] مستوى
[73] الخليج
[73] والجزيرة
[73] الاستاذ
[73] علي

Top Words in Tweet in G10:
[142] هكر
[142] اخلاقي
[71] دورة
[71] بسعر
[71] مميز
[71] ودورة
[71] لأهم
[71] الأساسيات
[71] اللي
[71] تخليك

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[800] العربية,السعودية
[777] المملكة,العربية
[554] اللغة,العربية
[292] العربية,المتحدة
[251] في,المملكة
[236] الدول,العربية
[208] العربية,والإسلامية
[206] العربية,في
[189] باللغة,العربية
[171] الإمارات,العربية

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[114] العربية,السعودية
[113] المملكة,العربية
[52] اللغة,العربية
[41] الدول,العربية
[38] الإمارات,العربية
[35] العربية,المتحدة
[27] البطولة,العربية
[26] العربية,في
[25] باللغة,العربية
[22] سهرات,مساج

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[157] شك,ل
[157] ل,التعايش
[157] التعايش,و
[157] و,التنوع
[157] التنوع,و
[157] و,قبول
[157] قبول,الآخر
[157] الآخر,حصانة
[157] حصانة,أخلاقية
[157] أخلاقية,لمجتمعاتنا

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[126] العربية,السعودية
[124] المملكة,العربية
[121] في,المملكة
[118] كيف,استقبلنا
[117] لم,ولن
[117] ولن,ننسى
[117] ننسى,كيف
[117] استقبلنا,أهلنا
[117] أهلنا,في
[117] السعودية,أثناء

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[63] العربية,ابتليت
[62] الامه,العربية
[62] ابتليت,بانظمة
[62] بانظمة,موجهة
[62] موجهة,من
[62] من,قبل
[62] قبل,المستعمرين
[62] المستعمرين,فهم
[62] فهم,من
[62] من,يصنعون

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[135] العربية,المتحدة
[100] المبادئ,العشرة
[100] العشرة,لدولة
[100] المتحدة,للخمسين
[100] للخمسين,عاما
[98] يصدر,قرارا
[98] قرارا,باعتماد
[98] باعتماد,المبادئ
[91] عاما,القادمة
[71] الإمارات,العربية

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[66] اللغة,العربية
[53] ابوفلس,يصوت
[53] يصوت,ضد
[53] ضد,تعلم
[53] تعلم,اللغة
[53] العربية,ويطالب
[53] ويطالب,بالعبرية
[53] بالعبرية,#فهد_الجبيري
[52] faljubairi,ابوفلس
[24] العربية,السعودية

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[17] #العربية,في
[17] أكثر,من
[16] العربية,من
[16] العربية,في
[15] لا,أظن
[15] أظن,أن
[15] أن,أكثر
[15] من,يسيء
[15] يسيء,الظن
[15] الظن,في

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[69] سواء,باللغة
[69] باللغة,العربية
[46] السلام,عليكم
[43] عليكم,ورحمة
[43] ورحمة,الله
[41] الله,تصميم
[41] تصميم,سيره
[41] سيره,ذاتية
[41] ذاتية,احترافية
[41] احترافية,سواء

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[73] اشهر,نحات
[73] نحات,على
[73] على,مستوى
[73] مستوى,الخليج
[73] الخليج,والجزيرة
[73] والجزيرة,العربية
[73] العربية,الاستاذ
[73] الاستاذ,علي
[73] علي,محمد
[73] محمد,الطخيس

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[142] هكر,اخلاقي
[71] دورة,هكر
[71] اخلاقي,بسعر
[71] بسعر,مميز
[71] مميز,ودورة
[71] ودورة,لأهم
[71] لأهم,الأساسيات
[71] الأساسيات,اللي
[71] اللي,تخليك
[71] تخليك,هكر

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@susfchannel
@saudinews50
@ajelnews24
@q8_failaka
@usabilaraby
@akhbaar24
@sabqorg
@ajarabic
@moisaudiarabia
@alahram

Top Replied-To in G1:
@q8_failaka

Top Replied-To in G3:
@zmanq88
@abdulazizqaseem
@dehmi1974

Top Replied-To in G4:
@nasser_duwailah
@sarah_alghamidi
@amansouraja
@tragency1
@sbgfwgpfhkrvc9x
@doaaiyi
@rassdnewsn

Top Replied-To in G5:
@kasimf
@barari_hassan
@hamza_tekin2023

Top Replied-To in G6:
@70sul
@faljubairi
@ekh_brk
@al_oufi2005
@2llf80
@alainbrk
@monther72
@alhadath_ymn
@269saud4
@soloman9876

Top Replied-To in G7:
@alarabiya
@setsetcircle3
@monther72
@abualfawarss123
@najwaaali
@the1one20
@naseubbvb
@worldofthework

Top Replied-To in G8:
@saudinews50
@ajelnews24
@akhbaar24
@sabqorg
@moisaudiarabia
@aljawazatksa
@news_ejazah
@hashksa
@ksaej3
@alriyadh

Top Replied-To in G10:
@turki_alalshikh
@abdulaziztf
@eyaaaad
@abdulkhaleq_uae
@abdulazizsna
@saudint
@drmohamadalhdla
@drjasem
@sn300s
@s3d_78

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@f_binmuaammar
@zmanq88
@moe_gov_sa
@alarabiya
@saad_alhowemil
@nasser_duwailah
@faljubairi
@oloumaldar
@yiff_2
@hossain_altary

Top Mentioned in G1:
@dv6ci2q6n2yi5p2
@coachshreif3ouf
@7obj5rkvi7felhg
@amr67853771
@syamigdp
@sa61oz
@alkateb_inst
@sarah_532
@crlkqjbyqrrblr7
@milyar_2030

Top Mentioned in G2:
@f_binmuaammar
@218news
@arableagu
@emadelsheikh20
@saad_alhowemil

Top Mentioned in G3:
@zmanq88
@alarabia_ooh
@al3meed_almlki
@m_albeladi
@shikshik7777
@vendazm_mall
@zedukm_mall
@asharqnewsksa
@mqhtanyabuzeyad
@troll_of_arabia

Top Mentioned in G4:
@nasser_duwailah
@loveliberty_2
@ehsanfakeeh
@hadeel6y
@nm4r7guvfoqqvr8
@rassdnewsn
@omelbanen6
@maya_agno
@msagfmo1453
@41swefojqmbq4nd

Top Mentioned in G5:
@oloumaldar
@wamnews
@3litamim
@sharjahnews
@kasimf
@emaratalyoum
@alroeya
@3meed_news
@alarabiya
@alali1976

Top Mentioned in G6:
@faljubairi
@haithamalwazir
@saddonjabir
@70sul
@think_full
@ahmedallshehri
@drsalmansalem
@drsaadsaeed
@ruleslaw
@269saud4

Top Mentioned in G7:
@alarabiya
@monther72
@alarabiya_bn
@arabfile
@alarabiya_iraq
@najwaaali
@yousufal_hooti
@ridwankamil
@zmanq88
@abofaha68013352

Top Mentioned in G8:
@ajelnews24
@saudinews50
@abnksa505
@_iixxreo
@baderaljunaidi
@_17wc
@saudi_arabians
@sparegions
@aljawazatksa
@green_h_l

Top Mentioned in G9:
@saad_alhowemil
@f_binmuaammar

Top Mentioned in G10:
@mohdalmulla67
@eyaaaad
@turki_alalshikh
@abdulaziztf
@l0000raaaa
@atefmohd
@jnobireed
@saudint
@naughtydogsa
@batterjya

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@rashidaldosari
@mradgggggg
@3_i_n
@mohamedal_adawi
@falconhamada_90
@radar_assistant
@sahelhkj
@alahram
@abn_khzeim
@indiegamesdevel

Top Tweeters in G1:
@radar_assistant
@abn_khzeim
@lebanondebate
@kataeb_ar
@lebanon24
@alaidrooos
@annahar
@assabeeldotnet
@derwazanews
@alarab_qatar

Top Tweeters in G2:
@zxcfhm
@h__5_d
@batot_19
@poi999poi
@1_i85
@ro__dol
@bhu7bhu70
@krame_la
@btol10200
@rhak__1

Top Tweeters in G3:
@12kiy39
@saeed_alsadag
@m_m_almedlej
@z8rtyam
@abdula322
@moon2o
@a__hsas
@saleh8628
@sjsallam2
@ben_aon

Top Tweeters in G4:
@rassdnewsn
@doaaiyi
@loo2a82
@cia_qatar911
@ahmedreactors
@8tdcjnb5aigawdx
@gmaal1963
@izafoni
@layail344
@nasser_duwailah

Top Tweeters in G5:
@3_i_n
@aljawareh11
@emperatriz1827
@alroeya
@aletihadae
@emaratalyoum
@wamnews
@jstaestt
@alkhaleej
@u0a1e

Top Tweeters in G6:
@2_aw9
@missdior456
@269saud4
@danny51353649
@iraqsurveys
@zpfxs0ga7cujmbp
@rshash90
@jnj1st
@70sul
@1395_sultan

Top Tweeters in G7:
@dardoooor
@buallaya
@khalid316805021
@a31x64vijay
@saagr2000
@alarabiya
@alsibyani1978
@yhya_jaber
@a7bk1351
@alolaiwin

Top Tweeters in G8:
@aljawazatksa
@akhbaar24
@ajelnews24
@sabqorg
@abubadr4444
@saudinews50
@kxlpmoblmkgoks1
@alriyadh
@njahnasser
@7znqxp0yroddrjk

Top Tweeters in G9:
@ayat_330
@hdc5l
@11aszx11
@poi890poi0
@hnan4333
@hor2330
@yxmjg
@gnoonhor
@aaxxx_224
@ge37vk

Top Tweeters in G10:
@_waheed20
@drmohamadalhdla
@goalsa
@fahadaafet1
@adsportstv
@mohdalmulla67
@lama_bandar
@sn300s
@abdulkhaleq_uae
@manutd