قناة الحرة, Twitter, 10/10/2021 12:20:22 PM, 264222


FAQ | Problem?

قناة الحرة_2021-10-10_01-39-37.xlsx
قناة الحرة_2021-10-10_01-39-37.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
October 10, 2021
Short Description:
قناة الحرة via NodeXL https://bit.ly/3mDPgI6
@alhurranews
@m_alyoum
@albertomiguelf5
@jehadasmar1965
@youtube
@yahya57592659
@mahd43429930
@jamilat_media
@melkassah
@ztihtkxwvhzzi21

Top hashtags:
#السعودية
#الامريكية
#ميرا_القاس
#ليبيا
#drcy
#وين_صندوقك

Description:
Description
The graph represents a network of 198 Twitter users whose tweets in the requested range contained "قناة الحرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 10 October 2021 at 08:39 UTC.

The requested start date was Sunday, 10 October 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 8-day, 21-hour, 1-minute period from Thursday, 30 September 2021 at 14:29 UTC to Saturday, 09 October 2021 at 11:30 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 198
Unique Edges : 171
Edges With Duplicates : 305
Total Edges : 476
Number of Edge Types : 5
Retweet : 149
MentionsInRetweet : 283
Tweet : 19
Replies to : 15
Mentions : 10
Self-Loops : 19
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0
Reciprocated Edge Ratio : 0
Connected Components : 30
Single-Vertex Connected Components : 9
Maximum Vertices in a Connected Component : 138
Maximum Edges in a Connected Component : 406
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 2
Average Geodesic Distance : 1.948026
Graph Density : 0.00771676152386812
Modularity : 0.33712
NodeXL Version : 1.0.1.447
Data Import : The graph represents a network of 198 Twitter users whose tweets in the requested range contained "قناة الحرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 10 October 2021 at 08:39 UTC.

The requested start date was Sunday, 10 October 2021 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 8-day, 21-hour, 1-minute period from Thursday, 30 September 2021 at 14:29 UTC to Saturday, 09 October 2021 at 11:30 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : قناة الحرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[3] http://www.jamilat.media/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=yaWgvQjP8f0&feature=youtu.be

[2] https://watanps.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d9%87%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d8%b9%d8%a9-2021-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446800328725254144
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446644844840030211
[1] https://www.youtube.com/watch?v=pYkSMXVxutQ&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1446599820815261705
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446570487929360385
[1] https://felmodrj.com/2021/10/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d9%87%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d8%b9%d8%a9-2021-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446457391902494743

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446599820815261705
[1] https://twitter.com/i/web/status/1444201804737228803
[1] https://twitter.com/i/web/status/1444188461020454916
[1] https://twitter.com/i/web/status/1443004960975822850
[1] https://twitter.com/i/web/status/1443013450138103813
[1] https://twitter.com/i/web/status/1443011854901596166
[1] https://twitter.com/i/web/status/1443009174447837191
[1] https://twitter.com/i/web/status/1444105510018588677

Top URLs in Tweet in G2:
[2] https://watanps.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d9%87%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d8%b9%d8%a9-2021-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1443891032689713152
[1] https://www.alhurra.com/syria/2021/10/01/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9
[1] https://twitter.com/i/web/status/1444161044427968515
[1] https://twitter.com/i/web/status/1444171355205873668
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446457391902494743
[1] https://felmodrj.com/2021/10/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d9%87%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d8%b9%d8%a9-2021-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85/
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446570487929360385

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1443918674130313257

Top URLs in Tweet in G4:
[3] http://www.jamilat.media/

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446800328725254144
[1] https://twitter.com/i/web/status/1446644844840030211

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=pYkSMXVxutQ&feature=youtu.be

[1] https://www.youtube.com/watch?v=ImE0ceDC2AU&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1443851790819205120

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1443875230506799124

Top URLs in Tweet in G10:
[2] https://www.youtube.com/watch?v=yaWgvQjP8f0&feature=youtu.be


Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[27] twitter.com
[4] youtube.com
[3] jamilat.media
[2] watanps.com
[1] felmodrj.com
[1] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G1:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[5] twitter.com
[2] watanps.com
[1] alhurra.com
[1] felmodrj.com

Top Domains in Tweet in G3:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[3] jamilat.media

Top Domains in Tweet in G5:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[2] youtube.com
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[2] youtube.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[137] السعودية
[136] الامريكية
[3] ميرا_القاس
[2] ليبيا
[2] drcy
[2] وين_صندوقك
[1] يسقط_الانقلاب
[1] جمال_خاشقيTop Hashtags in Tweet in G1:
[136] السعودية
[136] الامريكية

Top Hashtags in Tweet in G2:
[1] جمال_خاشقي
[1] السعودية

Top Hashtags in Tweet in G4:
[3] ميرا_القاس

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[187] قناة
[186] الحرة
[142] alhurranews
[140] عن
[139] عبر
[138] مع
[137] #السعودية
[137] وفق
[136] والحديث
[136] العلاقات

Top Words in Tweet in G1:
[143] قناة
[142] alhurranews
[142] الحرة
[138] عن
[136] عبر
[136] والحديث
[136] العلاقات
[136] الاستراتيجية
[136] #السعودية
[136] #الامريكية

Top Words in Tweet in G2:
[7] قناة
[7] الحرة
[4] في
[3] من
[3] استقبال
[3] تردد
[3] هلا
[3] مصارعة
[3] 2021
[3] عبر

Top Words in Tweet in G3:
[6] ابطال
[6] أتذكر
[6] قبل
[6] عامين
[6] أن
[6] الحكومة
[6] العراقية
[6] اشتكت
[6] لوزارة
[6] الخارجية

Top Words in Tweet in G4:
[3] الإعلامية
[3] الجميلة
[3] #ميرا_القاس
[3] مذيعة
[3] قناة
[3] الحرة
[3] الإخبارية
[3] melkassah
[2] jamilat_media

Top Words in Tweet in G5:
[2] altamimi1981222
[2] قناة
[2] الحرة
[2] ان

Top Words in Tweet in G6:
[2] youtube

Top Words in Tweet in G8:
[3] عاجل
[3] قناة
[3] الحرة
[3] انفجارات
[3] عنيفة
[3] تهز
[3] وسط
[3] سوريا
[3] وشرقها
[2] jehadasmar1965

Top Words in Tweet in G9:
[2] قناة

Top Words in Tweet in G10:
[2] تقرير
[2] قناة
[2] الحرة
[2] الأمريكية
[2] حول
[2] قطاع
[2] صناعة
[2] السيارات
[2] بالمغرب

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[174] قناة,الحرة
[136] عبر,قناة
[136] الحرة,alhurranews
[136] alhurranews,والحديث
[136] والحديث,عن
[136] عن,العلاقات
[136] العلاقات,الاستراتيجية
[136] الاستراتيجية,#السعودية
[136] #السعودية,#الامريكية
[136] #الامريكية,وفق

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[142] قناة,الحرة
[136] عبر,قناة
[136] الحرة,alhurranews
[136] alhurranews,والحديث
[136] والحديث,عن
[136] عن,العلاقات
[136] العلاقات,الاستراتيجية
[136] الاستراتيجية,#السعودية
[136] #السعودية,#الامريكية
[136] #الامريكية,وفق

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[3] قناة,الحرة
[3] استقبال,تردد
[3] تردد,قناة
[3] قناة,هلا
[3] هلا,مصارعة
[3] مصارعة,2021
[3] 2021,عبر
[3] عبر,القمر
[3] القمر,الصناعي
[3] الصناعي,النايل

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[6] ابطال,أتذكر
[6] أتذكر,قبل
[6] قبل,عامين
[6] عامين,أن
[6] أن,الحكومة
[6] الحكومة,العراقية
[6] العراقية,اشتكت
[6] اشتكت,لوزارة
[6] لوزارة,الخارجية
[6] الخارجية,الأمريكية

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[3] الإعلامية,الجميلة
[3] الجميلة,#ميرا_القاس
[3] #ميرا_القاس,مذيعة
[3] مذيعة,قناة
[3] قناة,الحرة
[3] الحرة,الإخبارية
[3] الإخبارية,melkassah
[2] jamilat_media,الإعلامية

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[2] قناة,الحرة

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[3] عاجل,قناة
[3] قناة,الحرة
[3] الحرة,انفجارات
[3] انفجارات,عنيفة
[3] عنيفة,تهز
[3] تهز,وسط
[3] وسط,سوريا
[3] سوريا,وشرقها
[2] jehadasmar1965,عاجل

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[2] تقرير,قناة
[2] قناة,الحرة
[2] الحرة,الأمريكية
[2] الأمريكية,حول
[2] حول,قطاع
[2] قطاع,صناعة
[2] صناعة,السيارات
[2] السيارات,بالمغرب

Top Replied-To
Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@alhurranews
@m_alyoum
@albertomiguelf5
@melkassah
@youtube
@jehadasmar1965
@jamilat_media
@myhafidelalamy
@altamimi1981222
@ahmed_abuargoub

Top Mentioned in G1:
@alhurranews
@m_alyoum

Top Mentioned in G3:
@albertomiguelf5

Top Mentioned in G4:
@melkassah
@jamilat_media

Top Mentioned in G5:
@altamimi1981222

Top Mentioned in G6:
@youtube

Top Mentioned in G7:
@riyadiyatv

Top Mentioned in G8:
@jehadasmar1965

Top Mentioned in G9:
@3rrldyz2dzvimnm

Top Mentioned in G10:
@myhafidelalamy

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@weka9000
@naden0000
@zxcfhm
@rowah988
@kere__56
@hhs408
@kisdfjhs
@bhu7bhu70
@krame_la
@egqhj

Top Tweeters in G1:
@weka9000
@naden0000
@zxcfhm
@rowah988
@kere__56
@hhs408
@kisdfjhs
@bhu7bhu70
@krame_la
@egqhj

Top Tweeters in G2:
@aboghazihneineh
@fu77rer
@almidaan2021
@dr_moh_amassi
@felmodrj2
@muslihbably
@muhannad4hafez
@fatalfuryspcial
@hannaachraf

Top Tweeters in G3:
@aboazzez1231
@mohamedmfdarwis
@khaledkhaledalb
@albertomiguelf5
@walid1960h
@aldawooddh

Top Tweeters in G4:
@accmohaziz1984
@fifapesmobilemx
@jamilat_media
@melkassah

Top Tweeters in G5:
@altamimi1981222
@s3ud_pc
@whqdpwhklxgu2bu

Top Tweeters in G6:
@youtube
@hadeelwadeih
@isslaaroussi

Top Tweeters in G7:
@riyadiyatv
@yahya57592659
@s1p2o3r4t

Top Tweeters in G8:
@li8l_tv
@zyea0zndockdw3k
@jehadasmar1965

Top Tweeters in G9:
@badrsfouk
@mahd43429930
@3rrldyz2dzvimnm

Top Tweeters in G10:
@tiko80160
@myhafidelalamy