العربية, Twitter, 7/10/2022 9:53:48 PM, 279330


FAQ | Problem?

العربية_2022-07-10_00-22-51.xlsx
العربية_2022-07-10_00-22-51.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
July 10, 2022
Short Description:
العربية via NodeXL https://bit.ly/3PeWf6T
@appliedlingu
@sultan_sh_63
@alk3aam
@alarabiya
@supportprophetm
@almrar1
@talibalfarsi
@jone_locke
@alarabiya_ksa
@mina33550121

Top hashtags:
#العربية
#السعودية
#مصر
#ايتيز
#تفاعلكم
#ateez
#العربية_عاجل
#التعليم_العالي

Description:
Description
The graph represents a network of 5,772 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 10 July 2022 at 07:30 UTC.

The requested start date was Sunday, 10 July 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 14-hour, 39-minute period from Thursday, 30 June 2022 at 05:12 UTC to Thursday, 30 June 2022 at 19:52 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5772
Unique Edges : 2885
Edges With Duplicates : 6682
Total Edges : 9567
Number of Edge Types : 5
Replies to : 932
Retweet : 2886
MentionsInRetweet : 3214
Tweet : 1937
Mentions : 598
Self-Loops : 2014
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00796903460837887
Reciprocated Edge Ratio : 0.015812062344703
Connected Components : 1845
Single-Vertex Connected Components : 725
Maximum Vertices in a Connected Component : 801
Maximum Edges in a Connected Component : 1938
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 17
Average Geodesic Distance : 5.239655
Graph Density : 0.000132902186272486
Modularity : 0.528179
NodeXL Version : 1.0.1.449
Data Import : The graph represents a network of 5,772 Twitter users whose tweets in the requested range contained "العربية", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 10 July 2022 at 07:30 UTC.

The requested start date was Sunday, 10 July 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 14-hour, 39-minute period from Thursday, 30 June 2022 at 05:12 UTC to Thursday, 30 June 2022 at 19:52 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : العربية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[46] https://www.alarabiya.net
[8] https://www.alarabiya.net/iran/2022/06/30/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B6%D8%AD-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9
[8] http://www.alyamamahonline.com/ItemDetails.aspx?articleId=11552
[8] https://www.alarabiya.net/
[5] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/06/30/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-2040
[5] https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0003066722
[5] https://www.youtube.com/channel/UC7-a-sTKRbGaY2W6_kQUiSg
[5] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/06/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-600-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
[5] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/06/30/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
[5] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2022/06/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1

Top URLs in Tweet in G1:
[3] https://jpsportstv.com/2022-jeddah-k-pop-festival/
[3] https://portal.afaq-arabia.com/420425.html
[2] https://www.annahar.com/arabic/section/111-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/30062022075140539
[2] https://www.almowaten.net/2022/06/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b7%d9%88%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%88%d8%ad%d8%af/
[2] https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1/
[2] https://islam.yawm.online/?p=9584
[2] http://www.saudijobs24.com/t63462-topic
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542375559459659778
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542375736304177152
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542375890822352942

Top URLs in Tweet in G2:
[2] https://www.malecso.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af
[2] http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=60630
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542228981889597442
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542227528185745409
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542435198268211201
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542566157122764802
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542513719799820291
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542081741933903872
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542340299627925504
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542504795717509127

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541969876037689349
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542153342310309890
[1] https://twitter.com/i/web/status/1541671389563744256
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542414691171024898
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542344375899922432
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542399587352182785
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542527467084099585
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542540305970372609
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542393082607452162
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542541467469680643

Top URLs in Tweet in G4:
[8] https://www.alarabiya.net/iran/2022/06/30/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B6%D8%AD-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9
[6] https://www.alarabiya.net/
[5] https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/06/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-600-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
[5] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/06/30/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-2040
[4] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2022/06/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
[4] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/06/30/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/06/30/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
[2] https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/06/30/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
[2] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/06/30/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A
[2] https://www.alarabiya.net/sport/2022/06/30/%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542403410670100482
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542432368337747968
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542406968748478467

Top URLs in Tweet in G6:
[3] https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0003066722
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542483520110694400
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542483540939608072
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542424047493029889
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542308004086878210
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542348036197986310
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542417877524955136

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542535886298091520
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542025500008353794
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542534916956737538
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542452332780298240

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542434755005882371
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542549005980295169
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542296860408381440
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542516883739488256
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542491961277530119
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542455811628204033
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542438978984501248
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542389299806699521

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542509391844257792
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542395860386037762
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542557345070436359
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542509094094811137

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542441956311171072
[1] https://twitter.com/i/web/status/1542247755103571968

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1971] twitter.com
[118] alarabiya.net
[28] youtube.com
[9] google.com
[8] alyamamahonline.com
[6] instagram.com
[6] naver.com
[6] alhadath.net
[5] trtarabi.com
[4] saudijobs24.com

Top Domains in Tweet in G1:
[643] twitter.com
[9] alarabiya.net
[6] instagram.com
[3] co.uk
[3] enjaztrend.com
[3] jpsportstv.com
[3] afaq-arabia.com
[3] bein4kora.com
[2] alqubbahnews.com
[2] annahar.com

Top Domains in Tweet in G2:
[13] twitter.com
[2] malecso.org
[2] m-a-arabia.com

Top Domains in Tweet in G3:
[27] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[60] twitter.com
[51] alarabiya.net
[6] alhadath.net

Top Domains in Tweet in G5:
[3] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[6] twitter.com
[3] naver.com

Top Domains in Tweet in G7:
[4] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[4] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[2] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[417] العربية
[167] السعودية
[158] مصر
[99] ايتيز
[97] تفاعلكم
[92] ateez
[61] العربية_عاجل
[52] التعليم_العالي
[40] ناتو_یقوده_الصهاینة
[28] سلطنة_عُمانTop Hashtags in Tweet in G1:
[30] العربية
[24] السعودية
[13] عبدالعزيز_سعود_البابطين
[7] مصر
[7] الرياض
[6] اليمن
[5] الأردن
[5] المملكة
[4] الكويت
[4] إيران

Top Hashtags in Tweet in G2:
[5] اللغة_العربية
[3] كلمني_عربي
[3] بيت_القصيد
[2] أخبار_اللغة

Top Hashtags in Tweet in G3:
[14] السعودية
[2] العربية
[1] saudi
[1] saudiarabia

Top Hashtags in Tweet in G4:
[220] العربية
[63] السعودية
[19] مصر
[16] بوتين
[12] شيماء_جمال
[11] أوكرانيا
[11] نشرة_الرابعة
[9] اليمن
[9] الناتو
[8] الكاظمي

Top Hashtags in Tweet in G5:
[97] تفاعلكم
[97] العربية

Top Hashtags in Tweet in G6:
[99] ايتيز
[92] ateez

Top Hashtags in Tweet in G7:
[52] التعليم_العالي
[2] الكويت
[2] القادسيه_الكويت
[2] احمد_النواف

Top Hashtags in Tweet in G8:
[5] نشرتكم

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4873] العربية
[3032] في
[1975] من
[996] السعودية
[863] على
[715] المملكة
[607] و
[506] اللغة
[492] الدول
[469] مع

Top Words in Tweet in G1:
[658] العربية
[417] في
[276] من
[160] على
[138] و
[125] السعودية
[108] المملكة
[88] عن
[70] الدول
[65] اللغة

Top Words in Tweet in G2:
[371] في
[218] العربية
[195] اللغة
[180] تشومسكي
[178] المستقبل
[178] أن
[178] تكون
[169] سنة
[168] appliedlingu
[161] العالمية

Top Words in Tweet in G3:
[245] العربية
[135] من
[127] alk3aam
[123] في
[66] الجزيرة
[52] آخر
[51] عام
[48] م
[46] على
[40] المملكة

Top Words in Tweet in G4:
[220] #العربية
[161] في
[102] alarabiya
[86] من
[78] على
[64] العربية
[63] #السعودية
[52] إلى
[36] مع
[35] بين

Top Words in Tweet in G5:
[131] مراسل
[99] يروي
[99] مع
[97] #تفاعلكم
[97] #العربية
[97] قصته
[97] فرقة
[97] bts
[97] والفانز
[97] laith_bazari

Top Words in Tweet in G6:
[106] السعودية
[105] العربية
[99] فرقة
[99] #ايتيز
[99] الكورية
[99] بالمملكة
[99] من
[97] hiamag
[95] جدة
[94] إلى

Top Words in Tweet in G7:
[151] قرار
[146] الدول
[144] الدراسة
[83] العربية
[76] بمنع
[76] ببعض
[74] في
[73] bo9afi
[70] بعض
[68] منع

Top Words in Tweet in G8:
[95] في
[71] العربية
[34] التي
[33] تتوالى
[33] المواقف
[33] الشعبية
[33] تدعو
[33] للفخر
[33] الطالب
[33] اللبناني

Top Words in Tweet in G9:
[136] الشيخ
[96] العام
[68] سماحة
[68] عبدالعزيز
[68] بن
[68] عبدالله
[68] آل
[68] المفتي
[68] للمملكة
[68] العربية

Top Words in Tweet in G10:
[103] في
[54] العربية
[52] ع
[51] خليفه
[51] ٢٢
[51] عام
[51] مواطن
[51] ماني
[51] باحث
[51] عن

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[891] العربية,السعودية
[674] المملكة,العربية
[375] الدول,العربية
[305] اللغة,العربية
[190] أن,تكون
[190] العربية,كما
[185] الجزيرة,العربية
[182] في,المستقبل
[175] بالمملكة,العربية
[169] هي,اللغة

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[103] المملكة,العربية
[97] العربية,السعودية
[55] اللغة,العربية
[47] الدول,العربية
[33] العربية,المتحدة
[28] الإمارات,العربية
[22] باللغة,العربية
[22] في,المملكة
[17] العربية,في
[17] العربية,و

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[178] في,المستقبل
[178] أن,تكون
[161] اللغة,العالمية
[160] تشومسكي,الإنجليزية
[160] الإنجليزية,حاليا
[160] حاليا,هي
[160] هي,اللغة
[160] العالمية,بعد
[160] بعد,٢٠
[160] ٢٠,سنة

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[66] الجزيرة,العربية
[39] المملكة,العربية
[32] الرحالة,الإنجليزي
[32] الإنجليزي,ويلفرد
[32] ويلفرد,ثيسجر
[32] ثيسجر,عشت
[32] عشت,بين
[32] بين,القبائل
[32] القبائل,العربية
[32] العربية,وتوجهت

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[27] لـ,#العربية
[17] مليون,دولار
[15] حزمة,مشاريع
[15] مشاريع,تنموية
[15] بقيمة,600
[15] 600,مليون
[15] الدول,العربية
[14] في,#السعودية
[14] alarabiya,بوتين
[13] العملية,العسكرية

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[97] #تفاعلكم,مراسل
[97] مراسل,#العربية
[97] #العربية,يروي
[97] يروي,قصته
[97] قصته,مع
[97] مع,فرقة
[97] فرقة,bts
[97] bts,والفانز
[97] والفانز,laith_bazari
[96] tafa3olcom,#تفاعلكم

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[105] العربية,السعودية
[99] فرقة,#ايتيز
[99] بالمملكة,العربية
[92] #ايتيز,#ateez
[92] #ateez,الكورية
[92] الكورية,الجنوبية
[92] الجنوبية,وصلت
[92] وصلت,إلى
[92] إلى,جدة
[92] جدة,بالمملكة

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[77] الدول,العربية
[76] بمنع,الدراسة
[76] الدراسة,ببعض
[76] ببعض,الدول
[75] العربية,قرار
[68] منع,الدراسة
[68] الدراسة,في
[68] في,بعض
[68] بعض,الدول
[68] الدول,قيس

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[33] تتوالى,المواقف
[33] المواقف,الشعبية
[33] الشعبية,العربية
[33] العربية,التي
[33] التي,تدعو
[33] تدعو,للفخر
[33] للفخر,الطالب
[33] الطالب,اللبناني
[33] اللبناني,بلال
[33] بلال,الغناوي

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[68] سماحة,الشيخ
[68] الشيخ,عبدالعزيز
[68] عبدالعزيز,بن
[68] بن,عبدالله
[68] عبدالله,آل
[68] آل,الشيخ
[68] الشيخ,المفتي
[68] المفتي,العام
[68] العام,للمملكة
[68] للمملكة,العربية

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[51] خليفه,٢٢
[51] ٢٢,عام
[51] عام,مواطن
[51] مواطن,ع
[51] ع,ماني
[51] ماني,باحث
[51] باحث,عن
[51] عن,عمل
[51] عمل,من
[51] من,ولاية

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@saudinews50
@amansouraja
@albayannews
@oloumaldar
@antonioguterres
@arabqoute
@alkhaleej
@us_world1
@turkishalhoub
@supportprophetm

Top Replied-To in G2:
@appliedlingu
@moonlig38288189
@drassagheer
@albazei

Top Replied-To in G3:
@alk3aam
@drjasim_khalfan
@abualfawarss123
@mozshr14

Top Replied-To in G4:
@sorryboy321
@ar_khamenei

Top Replied-To in G5:
@kkyunmimi

Top Replied-To in G7:
@sherif_elazab82
@dreothaimeen

Top Replied-To in G8:
@supportprophetm
@ajarabic
@wesamalamery
@alialdafiri
@kkiakoma

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@appliedlingu
@alk3aam
@alarabiya
@laith_bazari
@hiamag
@tafa3olcom
@bo9afi
@aliftasa
@search2news
@talibalfarsi

Top Mentioned in G1:
@historyno1
@alial_manna3i
@alahalygate
@alakhyralbdwy
@islamawakening2
@ahmed27933018
@menwer1020
@dr_b3dy111
@mohammedalrobe5
@palestinian_the

Top Mentioned in G2:
@appliedlingu
@albazei
@fatina_t
@ali_alketbi8
@m_arabia
@drassagheer
@alahwazhwyty
@arabic4nonarabs
@dr
@salehelnaami

Top Mentioned in G3:
@alk3aam
@dr_maas1010
@abualfawarss123
@thesaudi_post
@wa_alzahrani
@jihadalobaid
@abu_sbaa1
@ysr055
@ab
@reflect_ar

Top Mentioned in G4:
@alarabiya
@alarabiya_ksa
@almayadeenlive
@mohalsulami
@tsp_geographic
@shuracouncil_sa
@alainnews
@skynewsarabia_b
@alk3aam
@alhadath_ymn

Top Mentioned in G5:
@laith_bazari
@tafa3olcom
@arab5_army
@kkyunmimi
@bulletproof_egy

Top Mentioned in G6:
@hiamag
@ateezar
@ateezarab

Top Mentioned in G7:
@bo9afi
@search2news
@tfteeesh

Top Mentioned in G8:
@saudis2018
@supportprophetm
@ajarabic
@appliedlingu
@d6714912663c4eb
@45ae_
@jdbm3ffoqtgdcwq
@alialdafiri
@ahmedhalkhalili

Top Mentioned in G9:
@aliftasa

Top Mentioned in G10:
@talibalfarsi
@alk3aam
@ban_campaign

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@radar_assistant
@mssbilaraby
@3_i_n
@elbaladofficial
@aljawazatksa
@dardoooor
@almasryalyoum
@s_total_s2
@ssm1106
@cult2ur

Top Tweeters in G1:
@radar_assistant
@mssbilaraby
@lebanondebate
@topgaming43
@alaraby_ar
@rabieaaa250000
@annahar
@alraya_n
@coptstoday
@vetogate

Top Tweeters in G2:
@rjsaudi
@bleor12
@alhamadi_280
@elkamel_
@aa6315221
@arabiansword
@_imema_
@khalid_enpaya
@alialiesa
@bd_h_ashkanani

Top Tweeters in G3:
@buyazed288
@alhowaimel1
@saudi__sq
@jamal1aljassmi
@ialdaej
@fasel6767
@zaahra200
@noufnso
@mas1949
@khaled_alnajim

Top Tweeters in G4:
@dardoooor
@buallaya
@kaald1941
@alarabiya
@ivolkman
@ericserati68
@wj3kdz8txpfykrc
@yhya_jaber
@alainnews
@abdullahmmugrin

Top Tweeters in G5:
@myspringdayobts
@joytkkland
@pjmbts_13
@rujwhy
@kitten_suby
@btsvrmyj
@sana_thv
@sweet_soira99
@cmyatno
@dekkk_60_2

Top Tweeters in G6:
@ateezlegendsss
@marsddeonghwa98
@hiamag
@purplendaisy
@joongstoni
@farooh2301
@yunhophile
@sannierabbit
@yeosangsquad
@atinyyy__

Top Tweeters in G7:
@wmu89roxnzsr5nk
@moon2o
@saad_alazmi
@tfteeesh
@osaq801
@dreothaimeen
@drmalsaadoun
@fnmfblin0ykfur9
@isam_alshatti
@search2news

Top Tweeters in G8:
@ajarabic
@rhbgll
@watanyaljareeh
@mharfoush
@almrar1
@b___alrashidi
@hanouf_rawdhan
@fmbl1401
@almaidannews1
@rdossary1

Top Tweeters in G9:
@mansour_suliman
@mbs_almadinh769
@modares444
@aalaboosh
@al_theeb74
@ahmad32az
@uhlaikc3ka0slqs
@noga1995
@bins3od95
@abdalluh1400

Top Tweeters in G10:
@hamedsaif2044
@nasser24181
@h_s_553
@ahmed7alhashmi
@m3lk3thr
@am98ani
@hmltpqogcmwtlfb
@alwaleed88wm
@fast7777to
@it19116789