الحرة, Twitter, 3/19/2023 10:27:05 AM, 291590


FAQ | Problem?

الحرة_2023-03-19_03-02-41.xlsx
الحرة_2023-03-19_03-02-41.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
March 19, 2023
Short Description:
الحرة via NodeXL https://bit.ly/3lpOl1b
@alhurranews
@goattworld
@makkahregion
@madrid2019_
@youssefalsadoon
@wa_alzahrani
@wj3kdz8txpfykrc
@makkahnp
@medo0o83
@okonemariam

Top hashtags:
#فورمولا1_في_السعودية
#الحرة
#الحقيقة_أولا
#saudiarabiangp
#إيران
#فورمولا1

Description:
Description
The graph represents a network of 5,368 Twitter users whose recent tweets contained "الحرة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 10:09 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2322-day, 21-hour, 38-minute period from Monday, 07 November 2016 at 02:21 UTC to Sunday, 19 March 2023 at 00:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5368
Unique Edges : 2128
Edges With Duplicates : 9547
Total Edges : 11675
Number of Edge Types : 9
Retweet : 2614
MentionsInRetweet : 2886
Tweet : 1694
Replies to : 1599
MentionsInReplyTo : 2500
Quote : 128
Mentions : 221
MentionsInQuoteReply : 17
MentionsInQuote : 16
Self-Loops : 2119
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0606326889279438
Reciprocated Edge Ratio : 0.114333057166529
Connected Components : 1470
Single-Vertex Connected Components : 557
Maximum Vertices in a Connected Component : 1172
Maximum Edges in a Connected Component : 3158
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 27
Average Geodesic Distance : 10.171958
Graph Density : 0.000167580375407809
Modularity : 0.444371
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 5,368 Twitter users whose recent tweets contained "الحرة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 10:09 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2322-day, 21-hour, 38-minute period from Monday, 07 November 2016 at 02:21 UTC to Sunday, 19 March 2023 at 00:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : الحرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[82] https://twitter.com/FN_Cooking/status/1636427118081917115/video/1
[52] https://twitter.com/JeddahNow/status/1636798322500419585/photo/1
[51] https://twitter.com/GOATTWORLD/status/1637175555744317441/photo/1
[24] https://twitter.com/jedgovsa/status/1637111895684513792/photo/1
[21] https://twitter.com/SakerFell1ni/status/1637174586319011841/photo/1
[16] https://twitter.com/ssc_sports/status/1637169897557073920/video/1
[16] https://twitter.com/dylmy_aldylmy/status/1637144872577540098/photo/1
[14] https://www.youtube.com/watch?v=Lcd8szvfX7M&feature=youtu.be

[12] https://twitter.com/makkahnp/status/1636832077558472704/photo/1
[11] https://gcc-sg.org/ar-sa/MediaCenter/NewsCooperation/News/Pages/news2023-3-16-11.aspx

Top URLs in Tweet in G1:
[4] https://twitter.com/Mesh_Mohamed87/status/1637130170246070273/photo/1
[4] https://twitter.com/Esmaeel29960471/status/1637142729808400385/photo/1
[4] https://twitter.com/Esmaeel29960471/status/1637140420995031040/photo/1
[4] https://twitter.com/AsadAllahswari/status/1637181717990502400/photo/1
[4] https://twitter.com/AsadAllahswari/status/1637176584183455745/photo/1
[4] https://twitter.com/Aleppohelth/status/1637045202677293056/photo/1
[4] https://twitter.com/saudi_speed/status/1636998241760804865/photo/1
[4] https://twitter.com/AlMnatiq/status/1636827781634899979/photo/1
[4] https://twitter.com/fouadfa79842708/status/1637232926201872385/photo/1
[4] https://twitter.com/AlkhaleejOnline/status/1636813741311311882/photo/1

Top URLs in Tweet in G2:
[13] https://www.youtube.com/watch?v=Lcd8szvfX7M&feature=youtu.be

[10] https://www.youtube.com/watch?v=8LpjlAcrOxg&feature=youtu.be

[6] https://www.youtube.com/watch?v=Zlt6GfPZ0k0&feature=youtu.be

[4] https://twitter.com/MasliMohamed/status/1636333966192984066/photo/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1636292810629324800/photo/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1636728816256122880/photo/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1636780387841064985/photo/1
[4] https://www.youtube.com/watch?v=FHkVZpd-D-o&feature=youtu.be

[4] https://twitter.com/AlhurraIraq/status/1636742370577326083/photo/1
[3] https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2023/03/17/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%87

Top URLs in Tweet in G3:
[5] https://twitter.com/wa_alzahrani/status/1636070172866879488
[3] https://twitter.com/KoooraWorld/status/1637186605373964291/photo/1
[1] https://twitter.com/gepLqmkeXWJ5bWs/status/1636317544465276929/photo/1
[1] https://twitter.com/wa_alzahrani/status/1636070172866879488/photo/1
[1] https://twitter.com/NFCStudio1/status/1636086054024273923/photo/1
[1] https://twitter.com/nsr599/status/1635944500924170240/video/1
[1] https://twitter.com/TALAL_NASR_1/status/1636302174882807810/video/1
[1] https://twitter.com/er2020_misf/status/1636446189548609556/photo/1
[1] https://twitter.com/GOATTWORLD/status/1637175555744317441/photo/1
[1] https://twitter.com/fahad2269/status/1636402281879879681/video/1

Top URLs in Tweet in G4:
[50] https://twitter.com/GOATTWORLD/status/1637175555744317441/photo/1
[21] https://twitter.com/SakerFell1ni/status/1637174586319011841/photo/1
[8] https://twitter.com/GoalNFC/status/1637150843387428865/video/1
[1] https://twitter.com/GOATTWORLD/status/1636843459549036544/video/1
[1] https://twitter.com/madrid2019_/status/1637176115310755840/photo/1
[1] https://twitter.com/MightyZoom_/status/1637176408739807235/photo/1
[1] https://twitter.com/ssc_sports/status/1637169897557073920/video/1
[1] https://twitter.com/MH_1902/status/1637182666108723202/photo/1
[1] https://twitter.com/AlmlwkFkhr/status/1637200930603950083/photo/1
[1] https://twitter.com/6x7z1/status/1637183398191005698/photo/1

Top URLs in Tweet in G5:
[52] https://twitter.com/JeddahNow/status/1636798322500419585/photo/1
[24] https://twitter.com/jedgovsa/status/1637111895684513792/photo/1
[8] https://twitter.com/JeddahNow/status/1637132236507041792/photo/1
[8] https://twitter.com/SPA_Spor/status/1636733788125265923/photo/1
[8] https://twitter.com/mbcaction/status/1636739713653526528/photo/1
[8] https://twitter.com/mbcaction/status/1636742065743699972/photo/1
[7] https://www.spa.gov.sa/w1872407
[6] https://shahid.mbc.net/ar/shows/Formula-1%3A-STC-Saudi-Arabian-Grand-Prix-2023/show-967813?Source+=TWITTER&Account+=mbcaction
[4] https://twitter.com/makkahregion/status/1636810222944792576/photo/1
[4] https://twitter.com/jedgovsa/status/1636824456386564096/photo/1

Top URLs in Tweet in G6:
[9] https://twitter.com/AbdulAzim_AlTai/status/1637186621861769218/photo/1
[1] https://twitter.com/AlashtrSalm/status/1637227882966667264/video/1
[1] https://twitter.com/abohemd7000/status/1637164855319842816/photo/1
[1] https://twitter.com/HALAMAMA222/status/1637182276147585024/photo/1
[1] https://twitter.com/aaaooo7397/status/1617943060784242689/photo/1
[1] https://twitter.com/kobeissy4122020/status/1636444959426355216/photo/1

Top URLs in Tweet in G7:
[12] https://twitter.com/makkahnp/status/1636832077558472704/photo/1
[8] https://twitter.com/aawsat_spt/status/1637137612270870528/photo/1
[6] https://twitter.com/aawsat_spt/status/1636759667773943808/photo/1
[5] https://twitter.com/sporty_24/status/1636725849599668225/video/1
[4] https://twitter.com/makkahnp/status/1636762192677576705/photo/1
[4] https://twitter.com/makkahnp/status/1637223196268036101/photo/1
[4] https://twitter.com/ariyadhiah/status/1636811189404434432/photo/1
[4] https://arabiandrive.com/ar/blog/view/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%8C-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7-1
[4] https://twitter.com/Riy_Local/status/1636734660452446208/photo/1
[4] https://twitter.com/ssc_sports/status/1636742029433528320/photo/1

Top URLs in Tweet in G8:
[82] https://twitter.com/FN_Cooking/status/1636427118081917115/video/1

Top URLs in Tweet in G9:
[12] https://twitter.com/ssc_sports/status/1637169897557073920/video/1
[3] https://twitter.com/Abomsail213MjM1/status/1637091063272726528/photo/1
[2] https://twitter.com/AlNassrFC/status/1637174233427066880/photo/1
[2] https://twitter.com/RudiGarcia/status/1635749719426179075/photo/1
[2] https://twitter.com/spl/status/1637170018906431491
[2] https://twitter.com/xAboud20/status/1637181119408881664/photo/1
[2] https://twitter.com/NAlaqidi/status/1637218089262522368/photo/1
[1] https://twitter.com/moabdelkareem_1/status/1636827630660927507/photo/1
[1] https://twitter.com/moabdelkareem_1/status/1637218323451576326/video/1
[1] https://twitter.com/AlNassrFC/status/1637169531943628803/photo/1

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/Nadimegy/status/1636322421325086721/photo/1
[1] https://twitter.com/Bomolochus1/status/1636394414699606020/photo/1
[1] https://twitter.com/MazidNews/status/1636825637427003418
[1] https://twitter.com/MazidNews/status/1636825637427003418/photo/1

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[2239] twitter.com
[67] youtube.com
[29] alhurra.com
[23] m123f.com
[15] t.me
[15] wordpress.com
[14] aawsat.com
[13] gov.sa
[11] gcc-sg.org
[9] sra7h.com

Top Domains in Tweet in G1:
[390] twitter.com
[14] wordpress.com
[13] m123f.com
[8] koora2.com
[7] alhurra.com
[6] ksa-wats.com
[5] youtube.com
[4] sra7h.com
[4] 3ch9.com
[4] majlis-news.com

Top Domains in Tweet in G2:
[136] twitter.com
[48] youtube.com
[14] alhurra.com
[3] maryam-rajavi.com
[1] instagram.com
[1] mojahedin.org

Top Domains in Tweet in G3:
[24] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[92] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[198] twitter.com
[13] gov.sa
[6] mbc.net
[4] sabq.org
[1] al-madina.com
[1] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G6:
[14] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[119] twitter.com
[6] aawsat.com
[5] arriyadiyah.com
[4] arabiandrive.com
[2] argaam.com

Top Domains in Tweet in G8:
[82] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[42] twitter.com
[1] youtube.com

Top Domains in Tweet in G10:
[4] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[212] فورمولا1_في_السعودية
[167] الحرة
[128] الحقيقة_أولا
[122] saudiarabiangp
[114] إيران
[110] فورمولا1
[96] حلبة_كورنيش_جدة
[75] شاهد_الحرة
[72] f1
[69] فلاح_القحطانيTop Hashtags in Tweet in G1:
[23] فورمولا1
[21] saudiarabiangp
[20] الحرة
[19] السعودية
[11] فورمولا1_في_السعودية
[8] saudiarabiagp
[8] فورملا1_في_السعودية
[8] الحقيقة_أولا
[8] شاهد_الحرة
[7] فيرستابن

Top Hashtags in Tweet in G2:
[134] الحرة
[116] الحقيقة_أولا
[112] إيران
[65] شاهد_الحرة
[20] ليبيا
[20] عاصمة_القرار
[10] الولايات_المتحدة
[10] الحكي_سوري
[9] الحرة_تتحرى
[9] العراق

Top Hashtags in Tweet in G3:
[68] فلاح_القحطاني
[3] النصر_ابها
[1] النصر
[1] الاعلام_المتهلهل

Top Hashtags in Tweet in G5:
[81] فورمولا1_في_السعودية
[60] صور
[24] saudiarabiangp
[18] حلبة_كورنيش_جدة
[16] f1
[15] mbcaction
[14] نسابق_المستقبل
[13] جدة
[11] صور_واس
[8] منخفض_الربيع

Top Hashtags in Tweet in G6:
[3] العدو_السعودي
[3] مروة_الصبري
[3] صنعاء
[3] حكاية_الصورة
[3] شهيد_الكرامة_والكلمة_الحرة
[3] عبدالكريم_الخيواني
[3] ترمب
[2] سالم_المصعبي
[1] شهيد_الحرية_والكرامة
[1] يزيد_بن_معاوية

Top Hashtags in Tweet in G7:
[90] فورمولا1_في_السعودية
[59] حلبة_كورنيش_جدة
[47] فورمولا1
[35] نسابق_المستقبل
[22] saudiarabiangp
[21] صحيفة_مكة
[18] f1
[10] overtakethefuture
[9] الصقور_السعودية
[6] فورمولا2

Top Hashtags in Tweet in G9:
[10] رونالدو
[9] كريستيانو
[4] النصر_أبها
[4] النصر_ابها
[2] cr7𓃵
[1] النصر
[1] ميسي
[1] فلاح_القحطاني

Top Hashtags in Tweet in G10:
[1] مزيد

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[2901] في
[2842] من
[2776] الحرة
[1342] على
[1068] و
[1025] الحره
[716] عن
[588] التجارب
[583] مع
[552] ما

Top Words in Tweet in G1:
[484] الحرة
[426] من
[423] في
[225] على
[173] و
[157] الحره
[143] التجارب
[104] ما
[97] السعودية
[89] لا

Top Words in Tweet in G2:
[477] في
[265] alhurranews
[176] المرأة
[175] الحرة
[174] حقوق
[160] إلى
[147] من
[134] #الحرة
[131] الرئيس
[130] الذي

Top Words in Tweet in G3:
[262] من
[206] النصر
[204] wa_alzahrani
[191] اللي
[176] لو
[175] الحر
[173] مستحيل
[173] ه
[172] بقلوبهم
[171] نيمار

Top Words in Tweet in G4:
[121] سجل
[92] الحره
[91] كريستيانو
[57] في
[56] ركله
[55] الحرة
[51] الاسطوره
[51] 59
[51] الـ
[51] الركله

Top Words in Tweet in G5:
[155] الحرة
[139] التجارب
[104] الأولى
[89] على
[89] كورنيش
[82] لسباق
[81] #فورمولا1_في_السعودية
[80] السعودية
[78] جدة
[76] الكبرى

Top Words in Tweet in G6:
[51] فقط
[44] عن
[42] من
[41] الافراج
[39] الح
[39] وهي
[38] النوايا
[38] لتصريح
[38] تحت
[38] رة

Top Words in Tweet in G7:
[179] الحرة
[166] التجارب
[90] #فورمولا1_في_السعودية
[59] #حلبة_كورنيش_جدة
[58] من
[57] قبل
[50] انطلاق
[47] #فورمولا1
[44] على
[44] الثالثة

Top Words in Tweet in G8:
[82] فتة
[82] نكهات
[82] ومليانة
[82] الحرة
[82] ومشبعة
[82] البطاطا
[82] لذيييذة
[81] fn_cooking

Top Words in Tweet in G9:
[65] من
[56] الحرة
[46] رونالدو
[43] في
[36] الركلات
[22] alnassrfc
[20] حرة
[18] افضل
[17] كريستيانو
[17] ركلة

Top Words in Tweet in G10:
[143] و
[95] هو
[71] المرأة
[49] كان
[49] ان
[48] في
[48] فعلا
[47] لازم
[46] نجيب
[46] ستات

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[558] التجارب,الحرة
[248] الحر,ه
[201] السعودية,الكبرى
[198] الحرة,الأولى
[176] د,الحر
[176] اللي,بقلوبهم
[175] ه,اللي
[175] لو,يجيبون
[174] نيمار,وامبابي
[174] مستحيل,تبر

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[133] التجارب,الحرة
[44] السعودية,الكبرى
[37] الحرة,لسباق
[35] جائزة,السعودية
[29] في,التجارب
[24] الحرة,الأولى
[23] حلبة,كورنيش
[22] الأسرع,في
[22] الحر,ة
[21] كورنيش,جدة

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[117] الأميركي,السابق
[113] القومي,الأميركي
[113] الأمن,القومي
[112] عهد,الرئيس
[112] دونالد,ترامب
[112] في,عهد
[111] تقديم,كل
[111] كل,الدعم
[111] يدعو,إلى
[111] جون,بولتون

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[173] الحر,ه
[172] اللي,بقلوبهم
[171] يجيبون,نيمار
[171] لو,يجيبون
[171] نيمار,وامبابي
[171] ه,اللي
[171] تبر,د
[171] واعيدها,لو
[171] مستحيل,تبر
[171] بقلوبهم,من

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[51] الاسطوره,كريستيانو
[51] الركله,الحره
[50] 59,في
[50] سجل,الاسطوره
[50] الـ,59
[50] في,مسيرته
[50] كريستيانو,الركله
[50] الحره,الـ
[49] goattworld,سجل
[29] سجل,هدف

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[139] التجارب,الحرة
[104] الحرة,الأولى
[76] كورنيش,جدة
[76] السعودية,الكبرى
[73] حلبة,كورنيش
[73] الأولى,لسباق
[58] لسباق,الفورمولا
[57] المقامة,على
[57] الكبرى,المقامة
[52] على,حلبة

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[38] رة,مروة
[38] الحوثيين,لطريقة
[38] النوايا,أما
[38] بند,تفاهمات
[38] وهي,تندرج
[38] أما,الحديث
[38] الصبري,وهي
[38] تندرج,تحت
[38] الح,رة
[38] لتصريح,الحوثيين

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[159] التجارب,الحرة
[41] الحرة,الثالثة
[41] #حلبة_كورنيش_جدة,#فورمولا1_في_السعودية
[40] انطلاق,التجارب
[37] السعودية,الكبرى
[35] الحرة,الأولى
[35] #فورمولا1_في_السعودية,#نسابق_المستقبل
[25] جائزة,السعودية
[25] قبل,انطلاق
[21] الحرة,الثانية

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[82] فتة,البطاطا
[82] لذيييذة,ومشبعة
[82] ومليانة,نكهات
[82] ومشبعة,ومليانة
[82] الحرة,لذيييذة
[82] البطاطا,الحرة
[81] fn_cooking,فتة

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[31] الركلات,الحرة
[16] ركلة,حرة
[14] من,ركلة
[14] كريستيانو,رونالدو
[13] الدون,يعود
[13] من,الركلات
[13] رونالدو,في
[12] شباك,أبها
[12] في,شباك
[12] صاروخية,رونالدو

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[47] و,هو
[46] هو,بيقولنا
[46] السويد,و
[46] علشان,نحل
[46] نجيب,ستات
[46] فعلا,كان
[46] ستات,السويد
[46] لازم,نجيب
[46] فرجها,و
[46] نخاسة,علشان

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@wa_alzahrani
@spy373737
@alhurranews
@screenmix
@shrafyf
@alnassrfc
@botalal1966a
@aliamansour
@mog_russ
@edycohen

Top Replied-To in G1:
@nyaak_omahat1

Top Replied-To in G2:
@alhurranews
@ala_hacioglu
@roaastudies
@alhurrairaq

Top Replied-To in G3:
@wa_alzahrani
@7e0e20tluan5auy
@yihfarlduudgk7s
@nsr599

Top Replied-To in G4:
@mh_1902
@6x7z1
@mohamme33367023
@lm7rt
@mhsr4_
@jawadki07462017
@kooora
@mightyzoom_
@ad_as1999

Top Replied-To in G5:
@0nghgh98980
@rxt8lzpis5gkqbq

Top Replied-To in G7:
@ssc_sports
@nawafalmkaty
@mody_1410
@qoblan200
@x______4
@7amadabsi
@ibrahimalzubadi

Top Replied-To in G9:
@alnassrfc
@cr7xworld
@moabdelkareem_1
@goresci_
@ionlyreda
@binzbat
@rzh_clan
@nin0m
@thors_vin
@mrlqny31910310

Top Replied-To in G10:
@erenyea33785103
@marwan13955670
@starnotwarrior
@vntrfreeman
@bomolochus1

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@alhurranews
@wa_alzahrani
@maryam_rajavi_a
@fn_cooking
@talal_nasr_1
@goattworld
@nadimegy
@makkahregion
@yakareem313
@dr_miml

Top Mentioned in G1:
@bdalrhmnalmnts3
@alqdshady
@fawadalnahdi
@kroomy60
@ashtarey1
@ltuynwa25
@abualmashai
@tvil411
@r95vm
@carrotscherry

Top Mentioned in G2:
@alhurranews
@maryam_rajavi_a
@freedomfight981
@maslimohamed
@alhurrairaq
@raafatbelkhair
@qatarairwaysar
@pmoiran
@mozafara1
@syriantalkah

Top Mentioned in G3:
@wa_alzahrani
@talal_nasr_1
@nsr599
@nfcstudio1
@ittihadsara_
@koooraworld
@4fdd71cdef0642b
@goattworld
@7e0e20tluan5auy
@a_alemaad

Top Mentioned in G4:
@goattworld
@madrid2019_
@sakerfell1ni
@mightyzoom_
@4hnoi
@msa3edalfouzan
@mh_1902

Top Mentioned in G5:
@makkahregion
@jeddahnow
@jedgovsa
@khalidalhaj2
@spa_spor
@almadinanews
@asharqbksa
@rxt8lzpis5gkqbq
@spaeconomic
@sabqorg

Top Mentioned in G6:
@salem_mosabi
@hgo_mn
@aboqasdalsalmi1
@alashtrsalm
@faridalmasabi
@abohemd7000
@2e3lammk2020
@nasryemen0086
@abdulazim_altai
@halamama222

Top Mentioned in G7:
@makkahnp
@ysrb10
@aawsat_spt
@samf_gov
@ariyadhiah
@ibrahimalzubadi
@enjoy_saudi
@nba4arab
@aston_f1_
@saudiarabiangp

Top Mentioned in G8:
@fn_cooking

Top Mentioned in G9:
@alnassrfc
@cristiano
@goalar
@moabdelkareem_1
@goalsa
@cr7xworld
@goresci_
@9nfcball
@rudigarcia
@musalli9

Top Mentioned in G10:
@nadimegy
@bomolochus1
@vntrfreeman
@tahoun71

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@falconhamada_90
@alka_441
@abn_khzeim
@dardoooor
@mr_khial
@ssm1106
@almasryalyoum
@shma_211
@love24478
@jalmouswi_313

Top Tweeters in G1:
@abn_khzeim
@ssm1106
@alahramgate
@lebanondebate
@lebanon24
@annahar
@alarab_qatar
@watannews
@alayam
@alwatan_live

Top Tweeters in G2:
@buyazed288
@kazemebrahim131
@fardinhh
@mehrizadehb
@golehiran
@boghche
@nabardeakharin1
@khassan56
@pasha_zeynab
@hiba76sh

Top Tweeters in G3:
@monmometto
@kaleed_4664
@hmj959
@saleh8628
@almthalii
@alghannami01
@medo0o83
@mohsan10000
@sd_1484
@no200io

Top Tweeters in G4:
@saadalmutariri
@jorgemcr200491
@iamd_10
@6x7z1
@kooora
@cr_7aldon
@jnjkdejk
@misszoze_18
@abdullhe10
@ipoolgian

Top Tweeters in G5:
@alka_441
@mumaralid
@esmaanyss
@kaald1941
@sa55200977
@abduh_6677
@ayeshalshlwi77
@almadinanews
@dmfmohe
@alibakurbarnawi

Top Tweeters in G6:
@ashami033
@antounah
@ahameedrahman
@nasryemen0086
@nadiaah96798543
@nayfhady1
@spainpiano1
@apuhetham
@abo_hashem2010
@khatib9al

Top Tweeters in G7:
@falconhamada_90
@okonemariam
@wj3kdz8txpfykrc
@akhbaar24
@ariyadhiah
@kimo7879
@al_sasd
@hasankutbi
@ibrahimalzubadi
@sporty_24

Top Tweeters in G8:
@14halima
@mohdalsumri
@almtfaylyn
@um_mohammad10
@sonalov70521521
@selsoopky
@bntalkhaldi2
@matmatmmee11
@moni14sweet
@bent_alnassr

Top Tweeters in G9:
@mohasobhy
@goalar
@bofaisl12
@goalsa
@abadec
@yz8zfjccvll6fdn
@suhaib_fayz
@seef97989
@alijuve6
@spl

Top Tweeters in G10:
@tahoun71
@munaelmasriya
@1cxmc2gd7t9ftto
@jedajeda6
@da_n_yeah
@pp_2523
@mervesmaiel
@a_elrefaiy
@emymark
@ahmadab48087452


We use necessary cookies to make our site work. We’d like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements and to remember your settings. We also use cookies set by other sites to help deliver content from their services.